Havacılık ve Savunma Endüstrisi için Geliştirilmiş
Milli ERP Sistemi

Modüler

Geliştirmeye açık ve modüler bir mimarisi olan Alchemy ERP, sadece gerek görülen modülleri entegre etme olanağı sağlıyor. Böylece uyarlama, kullanıcı eğitimi ve destek süreçleri basitleştiriliyor, maliyet etkinlik sağlanıyor

Hızlı

Web tabanlı yatay ve dikey ölçeklendirilebilen yapısı sayesinde kullanıcıların yalnızca bir tarayıcı kullanarak erişebileceği Alchemy ERP sistemi artan veri yüküne ve kullanıcı sayısına kolayca uyum sağlar, organizasyonunuz ile büyür

Güvenli

Alchemy ERP sistemi hem sunucu alt yapısında hem de veritabanında açık kaynak teknolojilerini kullanarak maliyet etkinlik sağlamakta ve savunma sanayisi için yazılım kodlarının güvenliği korunmaktadır

Alchemy ERP Modülleri

MÜHENDİSLİK

 • Ürün yaşam döngüsü yönetimi
 • Tasarım, üretim ve planlama ürün ağaçları
 • Önde gelen tasarım ve çizim sistemleri ile uygunluk
 • Mühendislik iş akışı ve onay takibi
 • Entegre ürün ekipleri ile eş zamanlı mühendislik

 • ÜRETİM

 • Yüksek teknoloji ve katma değerli kompleks tasarımların üretimi
 • Alıcı odaklı ve proje bazında üretim süreçleri
 • Lot, seri numarası, onaylı muadil parça takibi
 • Üretim sonrası servis / bakım ve destek
 • Ürün ağacı revizyon takibi, otomatik uyarılar

 • PROJE YÖNETİMİ

 • Uçtan uca proje yaşam çevrimi takibi
 • Hesaplanan ve gerçekleşmiş maliyet takibi
 • Kazanılmış değer analizi
 • "Temel Performans Gösterge" ve panoları
 • Yönetim karar destek sistemi

 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tedarikçi değerlendirme, derecelendirme ve takibi
 • İstek onay süreçleri
 • Proje onaylı parçaların tedarikçi/üretici bazında takibi
 • Depo girişinde muayene, test ve analiz

 • ENVANTER

 • Depo ve yarı mamül envanterin lot, seri no, proje, revizyon gibi özgün etiketlerle takibi
 • Proje bazında kullanım, tanzim, transfer, karantina ve elden çıkarma kurallarının takibi
 • İstek üzerine veya optimize kitler halinde parça toplanımı
 • Yarı mamül ve iş merkezi envanterin "Backflush" mekanizması ile iş emirlerine otomatik tahsisi

 • ÜRETİM KAYNAK PLANLAMASI (MRP)

 • Proje bazlı kaynak paylaşımı, farklı ürün ağaç tipleri (mühendislik, üretim, planlama), çoklu revizyon desteği
 • Ana Üretim Çizelgesi (MPS) ve üretim/satın alma sürelerinden üretim takvimi
 • Muadil bileşen ve artık envanterin etkin kullanımı
 • Öngorülen satın alma istekleri ve iş emirlerinin otomatik olarak yaratılması
 • Ana üretim planını değiştirmeden simulasyonlar yapma olanağı

 • İŞ ZEKASI

 • Kapsamlı veri entegrasyonu, analiz ve raporlama
 • Gerçek zamanlı "Kritik Başarı Göstergeleri (KPI), metrikler, işlemsel içgörüler
 • Grafikler, tablolar, hız göstergeleri, performans barometreleri ve diğer bileşenlerden oluşan amaca özgün paneller